Co to jest świadczenie usług ITIL®?

ITIL® Service Delivery to tytuł podręcznika najlepszych praktyk w zakresie technologii informatycznych (IT), który jest publikowany przez Urząd Handlu Rządowego Zjednoczonego Królestwa (OGC). Stanowi część biblioteki standardów IT zwanej IT Infrastructure Library (ITIL®), zastrzeżonym znakiem towarowym OGC. Chociaż procesy i zalecenia ITIL® powstały w Wielkiej Brytanii do użytku przez organy rządowe, są one obecnie często stosowane w różnych krajach i przez wiele różnych typów organizacji.

Podręcznik ITIL® Service Delivery jest częścią biblioteki ITIL® opublikowanej w wersji 2 (V2). ITIL® V2 składa się w sumie z ośmiu głównych tytułów, z których ITIL® Service Delivery jest drugim tomem serii. Podręcznik zawiera wskazówki dotyczące zaleceń procesowych ITIL® dotyczących zarządzania poziomami usług z użytkownikami końcowymi lub klientami oraz aspektów finansowych ITIL® helpdesk. Ponadto zawiera szczegółowe porady dotyczące zarządzania ciągłością usług IT i zarządzania dostępnością, tematy związane z zapewnieniem, że usługa IT będzie funkcjonować i działać pomyślnie przez jak najdłuższy wymagany czas.

Zarządzanie wydajnością jest również częścią podręcznika ITIL® Service Delivery. Obszar ten dotyczy sposobu, w jaki firma może mierzyć ilość danych, liczbę połączeń i inne kluczowe wskaźniki, które mogą mieć wpływ na dział obsługi ITIL®, a także tworzyć odpowiednie plany zarządzania, kontrolowania i obsługi tych ilości. Innym głównym obszarem omówionym w podręczniku ITIL® Service Delivery jest zarządzanie awaryjne, które obejmuje takie tematy, jak ocena różnych ryzyk mogących zagrozić świadczeniu usługi IT, symulacja katastrof, planowanie i opcje odzyskiwania.

Podręcznik Service Delivery stanowi podstawę jednego z egzaminów w ścieżce kwalifikacji i certyfikacji ITIL® V2. Przed przystąpieniem do tego egzaminu kandydat musi najpierw ukończyć początkowy lub podstawowy poziom certyfikacji poprzez pomyślne zdanie egzaminu ITIL® Foundation. Po zdaniu tego egzaminu oraz egzaminu ITIL® Service Delivery osoba otrzymuje certyfikat o nazwie ITIL® Practitioner in Service Delivery.

W wydaniu ITIL® opublikowanym po V2, ITIL® V3, oryginalne osiem podstawowych tytułów zostało zastąpionych pięcioma nowymi tytułami. W związku z tym ITIL® Service Delivery nie jest już dostępnym wolumenem w V3. Wiele wytycznych zawartych w podręczniku ITIL® Service Delivery jest jednak nadal bardzo istotnych i jest włączonych do różnych dokumentów składających się na ITIL® V3.