Czy leki rzucające palenie działają na wszystkich palaczy?

Różne rodzaje leków antynikotynowych działają dobrze u wielu palaczy, ale nie ma jednego leku, który byłby skuteczny dla każdego palacza. W niektórych przypadkach na wybór leków antynikotynowych będą miały wpływ inne problemy zdrowotne, które należy rozwiązać w ramach leczenia. Na przykład niektóre pomoce w rzucaniu palenia nie działają dobrze u osób cierpiących na zaburzenia lękowe, takie jak uogólnione zaburzenie lękowe lub lęk napadowy. Wykwalifikowany pracownik służby zdrowia może ocenić stan pacjenta i zalecić lek na rzucenie palenia, który może być skuteczny.

Więcej faktów na temat leków antynikotynowych:

Niektóre leki antynikotynowe mogą być stosowane w leczeniu innych rodzajów chorób. Na przykład bupropion jest sprzedawany pod kilkoma markami jako lek na depresję, a także jako środek wspomagający rzucanie palenia.
Stosowanie leków w celu zerwania z nałogiem znacznie zwiększa szanse na sukces. Badania wskazują, że stosowanie leków antynikotynowych pod kierunkiem pracownika służby zdrowia podwoi szanse palacza na rzucenie palenia.
Wiele leków rzucających palenie działa poprzez promowanie produkcji dopaminy. Ta naturalna substancja chemiczna pomaga uspokoić głód nikotyny w organizmie i pomaga w nerwowości i drażliwości, które są powszechne podczas odstawiania nikotyny.