Czy niektórzy ludzie są bardziej podatni na zaraźliwe ziewanie?

Około 40 do 60 procent wszystkich ludzi jest podatnych na zaraźliwe ziewanie. Ludzie, którzy są bardziej świadomi siebie i potrafią odnosić się do punktu widzenia innych ludzi, wydają się być bardziej podatni na zaraźliwe ziewanie. Jednocześnie osoby z zaburzeniami emocjonalnymi, które zakłócają te zdolności, rzadziej ulegają epizodowi zakaźnego ziewania. Na przykład osoby cierpiące na schizofrenię rzadziej ziewają po zobaczeniu ziewającej innej osoby.

Więcej faktów na temat zaraźliwego ziewania:

Zaraźliwe ziewanie zwykle rozwija się, gdy osoba ma 4 lata. Dzieje się tak, ponieważ dzieci w tym wieku zaczynają wczuwać się w innych, wywołując głęboko zakorzenione pragnienia nawiązania więzi z innymi w kręgu społecznym. W zależności od poziomu rozwoju u dziecka możliwe jest zaraźliwe ziewanie już w wieku 2 lat.
Wszystkie kręgowce ziewają, ale tylko nieliczne doświadczają zjawiska zaraźliwego ziewania. Oprócz ludzi szympansy wykazywały zdolność do ziewania po zobaczeniu ziewania innych szympansów, a nawet ludzi. Istnieją również badania, które sugerują, że psy również mogą być podatne na zaraźliwe ziewanie.
Zaraźliwe ziewanie może być wywołane czynnikami innymi niż obserwowanie ziewania kogoś innego. Czytanie o ziewaniu lub nawet myślenie o ziewaniu w ogóle może wywołać chęć ziewania.