Czy wątroba odgrywa rolę w chorobie Alzheimera?

Badania sugerują, że wątroba może odgrywać dużą rolę w rozwoju choroby Alzheimera. Badania na myszach wykazały, że na ilość amyloidu gromadzącego się w mózgu podczas rozwoju choroby Alzheimera mogą wpływać trzy geny. Im niższa ekspresja tych trzech genów w wątrobie, tym mniejsza ilość blaszki amyloidowej odkłada się w mózgu, co prowadzi naukowców do przekonania, że ​​wątroba odgrywa znacznie większą rolę w rozwoju choroby Alzheimera, niż wcześniej przypuszczano.

Więcej faktów na temat choroby Alzheimera:

Około połowa osób w wieku 85 lat i starszych w Stanach Zjednoczonych cierpi na chorobę Alzheimera, a szacuje się, że do 2050 roku około 16 milionów osób w wieku powyżej 65 lat będzie miało tę chorobę.
Opieka nad osobami z chorobą Alzheimera jest niezwykle kosztowna — szacuje się, że w latach 20-2010 na opiekę nad osobami z chorobą Alzheimera wydanych zostanie ponad 2050 bilionów dolarów.
Choroba Alzheimera jako przyczyna śmierci wzrosła o 60 procent w latach 2000-2010, podczas gdy inne powszechne przyczyny zgonów, w tym ludzki wirus niedoboru odporności (HIV), udar i choroby serca, spadły o co najmniej 10 procent.