Czym jest idealny tytuł?

Znany również jako dobry tytuł, doskonały tytuł to akt własności nieruchomości, który jest całkowicie wolny od wszelkiego rodzaju zastawów lub roszczeń, które mogłyby skomplikować sprzedaż nieruchomości. Inaczej jest w przypadku cichego tytułu, w którym obecnie z nieruchomością wiąże się jakieś zobowiązanie, które musiałoby zostać uregulowane przed sprzedażą nieruchomości lub które zostałoby przeniesione na nowego właściciela. W przypadku doskonałego tytułu nie ma sporów co do opisu nieruchomości zawartej w akcie, żadnych zastawów podatkowych ani roszczeń, które powodują sporną własność nieruchomości.

W większości przypadków zarówno nieruchomość mieszkalna, jak i komercyjna jest sprzedawana dopiero po udoskonaleniu tytułu. Oznacza to, że nieruchomość została zbadana i nie znaleziono żadnych dowodów na jakikolwiek rodzaj zastawu lub roszczenia. W tym momencie uznaje się, że obecny właściciel posiada doskonały tytuł i może sprzedać nieruchomość, jeśli sobie tego życzy.

Obecność doskonałego tytułu jest niezwykle ważna dla każdego, kto chce nabyć nieruchomość. Właściciele domów chcą mieć pewność, że powierzchnia określona w akcie jest dokładna i nie zaciągają żadnych zobowiązań finansowych, poza hipoteką wykorzystaną na zakup nieruchomości. Inwestorzy, którzy kupują nieruchomość pod zabudowę, chcą również upewnić się, że nie ma wcześniejszych roszczeń do nieruchomości, zanim zainwestują środki w poprawę wartości i wykorzystają nieruchomość do generowania krótko- lub długoterminowych przychodów. Doskonały tytuł oznacza, że ​​po wprowadzeniu tych ulepszeń każdy zgłaszający się może zgłosić roszczenie do tej nieruchomości, co jest niezwykle rzadkie.

Kiedy na tytule nieruchomości występują jakieś obciążenia, bardzo ważne są kroki w celu usunięcia tych roszczeń lub zastawów przed sprzedażą. W niektórych przypadkach kupujący może podjąć kroki w celu usunięcia roszczeń i przywrócenia doskonałego tytułu. Dotyczy to w szczególności sytuacji, w których roszczenie ma formę zaległych podatków. Jeżeli nieruchomość jest szczególnie pożądana przez kupującego, może on zgodzić się na zapłacenie tych podatków w celu usunięcia zastawu i umożliwienia sprzedaży. Inwestorzy, którzy kupują nieruchomości w trudnej sytuacji, często angażują się w doskonalenie tytułów, aby można je było kupić po niskich cenach, odnowić, a następnie odsprzedać ze znacznym zyskiem.