Ile czasu ludzie spędzają na marzeniach?

Badanie wykazało, że uczestnicy śnili na jawie przez 47% godzin. Wędrówka umysłowa wydawała się być spójna niezależnie od aktywności uczestnika, z wyjątkiem seksu — jedyną czynnością, podczas której marzycielstwo spadło do mniej niż 30% czasu, była aktywność seksualna. Autorzy badania zauważyli również korelację między marzeniami a nieszczęściem, ponieważ wielu respondentów, którzy zgłaszali marzenia, zgłaszało się nieszczęśliwymi później w ciągu dnia.

Więcej o marzeniach:

Niektóre badania wykazały pozytywny związek między marzeniami a kreatywnością.
Z wiekiem ludzie rzadziej śnią na jawie. Starsi ludzie również rzadziej zgłaszają znudzenie.
Terapia poznawczo-behawioralna może być skuteczna w leczeniu obsesyjnych marzeń sennych, które zakłócają codzienne życie danej osoby lub zdolność nawiązywania rzeczywistych relacji.