Jak częstość występowania zaburzeń psychicznych w USA zmieniała się w czasie?

Około 20-25 procent ludzi w Stanach Zjednoczonych ma co najmniej jedno zaburzenie psychiczne, które można zdiagnozować — to około 61-76 milionów ludzi. Około 4 miliony z nich jest na federalnej niepełnosprawności z powodu zaburzeń psychicznych. Częstość występowania osób niepełnosprawnych z powodu zaburzeń psychicznych wzrosła drastycznie w latach 1987-2007, zwiększając się 2.5-krotnie u dorosłych i 35-krotnie u dzieci, co sprawia, że ​​choroby psychiczne są główną przyczyną niepełnosprawności wśród dzieci w USA

Więcej faktów na temat zaburzeń psychicznych:

Przeciętny wiek zachorowania na zaburzenia psychiczne w USA to 14 lat, a kobiety i mężczyźni są mniej więcej jednakowo narażeni na rozwój zaburzeń psychicznych.
Tylko 30-40 procent osób z zaburzeniami psychicznymi otrzymuje leczenie.
Około połowa osób z zaburzeniami psychicznymi ma dwa lub więcej zaburzeń, a około 6 procent dorosłych jest tak dotkniętych zaburzeniami psychicznymi, że nie mogą wykonywać rutynowych czynności przez trzy miesiące w roku.