Jak odczytać diagram łańcucha dostaw?

Czytanie diagramu łańcucha dostaw wymaga znajomości kierunku, notacji i zakresu diagramu, które mogą się różnić. Po zrozumieniu podstaw produkt fizyczny i przepływ informacji w łańcuchu dostaw są ważnymi faktami, które należy uwzględnić podczas przeprowadzania oceny. Schemat łańcucha dostaw może dostarczyć informacji o przepływie produktów, przepływie informacji i przepływie finansów.

Diagramy zazwyczaj pokazują procesy w sposób liniowy lub poziomy. Łańcuchy dostaw zazwyczaj mają przepływ w dół i w górę, co oznacza, że ​​produkty i informacje mogą przepływać w wielu kierunkach na tym samym schemacie. Dane płynące w górę strumienia trafiają do dostawców firmy. Informacje płynące z prądem kierują się w stronę klientów.

Łańcuchy dostaw mogą obejmować wszystkie aspekty odbioru i dystrybucji, od produkcji, przez zapasy, po obsługę klienta. Dlatego czytając diagram łańcucha dostaw, miej na uwadze wybrany zakres diagramu. Rzeczywisty łańcuch dostaw może być tak długi, jak rozpoczynanie się od zbierania zasobów naturalnych, przemieszczanie się różnymi kanałami i środkami budowy, aż do dystrybucji między mniejszymi magazynami lub sklepami detalicznymi. Schemat łańcucha dostaw jest często konstruowany w celu oceny poszczególnych odcinków łańcucha dostaw i dlatego może mieć ograniczony zakres.

Model referencyjny operacji łańcucha dostaw (SCOR) jest najczęściej używaną odmianą narzędzi do zarządzania diagramami łańcucha dostaw. Zaczyna się od dostawcy dostawcy, w przeciwieństwie do zbierania surowców naturalnych, a kończy na kliencie klienta. SCOR wykorzystuje modelowanie procesów, pomiary wydajności i metryki najlepszych praktyk, aby wskazać i zdiagnozować obszary problemowe w łańcuchu dostaw.

Znaki i symbole na schemacie należy rozumieć podczas czytania i oceny schematu. Łańcuchy dostaw nie mają ustalonej standardowej notacji, takiej jak notacja modelowania procesów biznesowych. Oprogramowanie lub osoby tworzące diagram często używają własnej notacji.

Czytanie diagramu łańcucha dostaw pomaga zrozumieć metryki używane na diagramie. Metryki łańcucha dostaw są często umieszczane na diagramie w celu śledzenia wydajności. Wskaźniki obejmują między innymi obroty zapasów, czas cyklu i miarę wskaźnika wypełnienia. Zapoznanie się z konkretnymi metrykami, definicjami i metodami gromadzenia danych na diagramie pomoże czytelnikom najefektywniej odczytać diagram łańcucha dostaw. Na przykład, chociaż definicja rotacji zapasów może być powszechnie akceptowana, wiele metryk jest zdefiniowanych w branży lub firmie.

Wiedza o tym, czy łańcuch dostaw jest pokazywany w czasie rzeczywistym, to kolejny ważny aspekt czytania diagramu łańcucha dostaw. Oprogramowanie i aplikacje do zarządzania łańcuchem dostaw przyspieszają ocenę łańcucha dostaw. Niektóre programy umożliwiają dostęp do informacji dotyczących zarządzania łańcuchem dostaw dla wszystkich stron w łańcuchu dostaw, co znacznie zwiększa wkład informacji.