Jak skuteczna jest fizjoterapia na zapalenie stawów?

Fizjoterapia jest skuteczną metodą leczenia zapalenia stawów, chociaż zależy to od konkretnego stanu danej osoby. Fizjoterapia, znana również jako fizjoterapia, to rodzaj leczenia, który koncentruje się na radzeniu sobie z fizycznymi aspektami choroby. Zapalenie stawów to stan chorobowy charakteryzujący się stanem zapalnym stawów, który powoduje objawy, takie jak ból, sztywność i obrzęk. Ogólnie rzecz biorąc, celem fizjoterapii zapalenia stawów jest zmniejszenie bólu związanego z zapaleniem stawów i utrzymanie stawów. Elementami fizjoterapii na zapalenie stawów są ćwiczenia wzmacniające i techniki ochrony stawów.

Ćwiczenia są ważnym elementem fizjoterapii na zapalenie stawów. Dzięki ćwiczeniom osoba dotknięta chorobą jest w stanie wzmocnić swoje mięśnie, co z kolei pomaga zmniejszyć ból stawów, ponieważ stawy są wtedy w stanie utrzymać swoją funkcję bez nadmiernego stresu. Rodzaj ćwiczeń wzmacniających, jakie fizjoterapeuta planuje dla osoby dotkniętej chorobą, zależy od jej stanu, ponieważ zakres mobilności i istniejąca siła jednej osoby różni się od drugiej. Ćwiczenia izometryczne, na przykład, pomagają wzmocnić mięśnie i nie wymagają od chorego używania stawów, dlatego nierzadko można je spotkać w fizjoterapii na zapalenie stawów.

Oprócz poprawy i utrzymania siły, ćwiczenia pomagają również osobie dotkniętej chorobą utrzymać ruchomość stawów. Na przykład, stawy mają normalny zakres, w którym się poruszają, a samo umożliwienie stawom poruszania się w tym normalnym zakresie pomaga zachować ruchomość stawów. Ćwiczenie to nie tylko umożliwia utrzymanie ruchu stawów, ale także pomaga złagodzić sztywność spowodowaną zbyt długim pozostawaniem stawów w jednym miejscu. Osobie może być łatwiej wykonać to ćwiczenie w wodzie, ponieważ woda zmniejsza obciążenie, które normalnie obciąża stawy.

W ramach fizjoterapii na zapalenie stawów osoba może nauczyć się różnych sposobów na zachowanie stawów. Na przykład sposób, w jaki dana osoba się ustawia, może mieć wpływ na stawy, a nauczenie się, jak zmniejszyć stres wywierany na określone obszary ciała, może pomóc w zachowaniu stawów. Aby złagodzić stres, dana osoba może świadomie mniej obciążać określony staw lub chcieć regularnie zmieniać pozycje, aby uniknąć sztywności. W fizjoterapii fizjoterapeuta może również zalecić urządzenia wspomagające i nauczyć osobę, jak skutecznie z nich korzystać, aby zachować ruchomość stawów. Urządzenia wspomagające obejmują laski, kule lub chodziki.