Jaka jest najpotężniejsza ludzka emocja?

Aby przetestować czas trwania i wpływ emocji, naukowcy Philippe Verduyn i Saskia Lavrijsen z Uniwersytetu w Leuven w Belgii poprosili 233 uczniów szkół średnich o przypomnienie sobie ostatnich epizodów emocjonalnych i sposobów radzenia sobie z nimi. Naukowcy odkryli, że spośród 27 różnych emocji smutek trwał zdecydowanie najdłużej. Zwykle ludzie przestali odczuwać smutek 120 godzin, ale tylko 30 minut, aby przezwyciężyć uczucie wstrętu i wstydu. Uczucie nienawiści trwało zazwyczaj 60 godzin, a następnie radość przez 35 godzin. I choć może się to wydawać wiecznością, uczucie znudzenia znalazło się również wśród krótkotrwałych emocji.

Wyniki ciekawe, ale ograniczone:

Chociaż wyniki były interesujące, wielkość próby badawczej została uznana za małą i zbyt ograniczoną, aby można było przeprowadzić badanie przekrojowe.
Zwrócono również uwagę, że młodzi studenci, których średnia wieku wynosi 17 lat, mogą częściej zgłaszać uczucie smutku przez dłuższy czas niż inne grupy wiekowe.
Krytycy stwierdzili, że wyniki byłyby prawdopodobnie inne dla innych grup wiekowych i demograficznych.