Jakie czynniki wpływają na dawkowanie Darvocet®?

Syntetyczny opiat dekstropropoksyfen, sprzedawany poprzednio w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Europie pod marką Darvocet®, był stosowany jako środek przeciwbólowy, tłumiący kaszel, miejscowy środek znieczulający oraz w leczeniu zespołu niespokojnych nóg. Istnieje wiele czynników, które mogą wpływać na poziom dawkowania tego leku, w szczególności jednoczesne stosowanie kilku leków, które mogą z nim wchodzić w interakcje, obecność tolerancji krzyżowej opiatów, masa ciała pacjenta, nasilenie bólu i wątroba i zdrowie nerek pacjenta. Podobnie jak w przypadku każdego środka przeciwbólowego na bazie opiatów, początkową dawkę Darvocet® należy dostosować w razie potrzeby pod nadzorem lekarza, aby odpowiednio opanować objawy pacjenta.

Używając Darvocet® do radzenia sobie z bólem, należy pamiętać, że przegląd skuteczności Darvocet® przeprowadzony przez Europejską Agencję Leków wykazał, że lek był słabym środkiem przeciwbólowym — w rzeczywistości mniej skutecznym niż acetaminofen. Jednak zalecenia producenta dotyczące dawkowania Darvocet® były takie, że pojedynczą kapsułkę zawierającą 100 mg napsylanu propoksyfenu i 650 mg acetaminofenu podawano co cztery godziny, jak jest to wymagane do leczenia bólu. Ze względu na ryzyko przedawkowania paracetamolu można podać nie więcej niż sześć takich tabletek dziennie. W przypadku stosowania Darvocet®-N 50, słabszej formy zawierającej tylko 50 mg napsylanu propoksyfenu i 325 mg acetaminofenu, dawka jest dokładnie dwukrotnie większa od dawki standardowej. Nie więcej niż 12 z tych słabszych tabletek można przyjąć w ciągu 24 godzin.

Wiele leków może powodować niebezpieczne interakcje, gdy są przyjmowane z Darvocet®, w szczególności inne środki przeciwbólowe lub leki, które mogą zawierać dodatkowy paracetamol. Pacjenci przechodzący na ten lek z alternatywnego opioidowego środka przeciwbólowego będą musieli być ściśle monitorowani, aby zapewnić skuteczne leczenie bólu, podczas gdy dawka poprzedniego środka przeciwbólowego jest powoli zmniejszana, a dawka Darvocet® jest stopniowo zwiększana. Ponieważ lek jest metabolizowany przez enzym wątrobowy cytochrom P450 3A4, jednoczesne stosowanie leków hamujących ten enzym może spowodować konieczność zmniejszenia dawki Darvocet® lub ryzyko przedawkowania. W przypadku odstawienia leku, który zwiększa poziom cytochromu P450 3A4, może zaistnieć potrzeba zmniejszenia dawki Darvocet® z tego samego powodu.

Pacjenci z obniżonym poziomem czynności nerek lub wątroby mogą również wymagać niższej dawki Darvocet®. Przy podawaniu leku tym pacjentom należy podawać możliwie najmniejszą dawkę i zwracać szczególną uwagę na jego działanie. Podobną ostrożność należy zachować stosując Darvocet® u pacjentów w podeszłym wieku lub osłabionych.

Darvocet® został wycofany z rynku ze względu na częstotliwość występowania śmiertelnych zaburzeń rytmu serca i przedawkowania paracetamolu. Wycofanie to wpłynęło na grupy prawa do śmierci, z których wiele opowiadało się za jego stosowaniem do wspomaganego samobójstwa jako substytutu środków nasennych na bazie barbituanów po ich odstawieniu. Pomimo tych zagrożeń dekstropropoksyfen jest nadal dostępny na receptę w Australii w postaci leków Di-gesict®, Capadext®, Paradext® i Doloxenet®.