Jakie czynniki wpływają na rozwój twórczy we wczesnym dzieciństwie?

Na rozwój twórczy we wczesnym dzieciństwie wpływa wiele różnych czynników, w tym wiek i wychowanie. Rozwój twórczy we wczesnym dzieciństwie odnosi się przede wszystkim do procesu eksploracji przez dziecko za pomocą twórczej myśli, a nie do rozwoju jakiejś szczególnej twórczej estetyki. Możliwość twórczej ekspresji i bycie chwalonym za twórczą ekspresję może wzbudzić większe zainteresowanie artystycznymi poszukiwaniami w późniejszym życiu. Nie jest to jednak ścisłe określenie późniejszych talentów artystycznych dziecka.

Dla małych dzieci rozwój twórczy to rozwijanie zdolności wyobraźni wyrażonych poprzez zajęcia związane ze sztuką. Może to obejmować sztukę wizualną, muzykę i opowiadanie historii. W niektórych przypadkach na rozwój wpływa sposób, w jaki młode umysły są zaprojektowane do patrzenia na świat, co skutkuje określonymi wzorcami zabaw, wspólnymi dla pewnych grup wiekowych.

Jednym z najważniejszych czynników wpływających na rozwój twórczy we wczesnym dzieciństwie jest wiek. Dzieci w różnym wieku mają różne zdolności twórcze i różne sposoby myślenia o świecie. Na przykład na pewnym etapie rozwoju dzieci nie rozróżniają narzędzia używanego do rysowania od rysowanego obrazu, więc mogą bawić się narzędziem do rysowania tak, jakby był reprezentowanym obiektem. Małe dzieci również nie zawsze rozumieją różnicę między powierzchnią do rysowania a innymi powierzchniami, co zwykle jest również czynnikiem wieku.

Kolejnym czynnikiem wpływającym na twórczy rozwój we wczesnym dzieciństwie jest szansa. Dzieci zachęcane do kreatywnej zabawy często rozwijają się w tej dziedzinie szybciej niż dzieci, które nie są zachęcane. Należy jednak zauważyć, że talent i kreatywność nie są bezpośrednio powiązane na tym etapie. Dziecko, które nie potrafi dokładnie przedstawić swoich pomysłów na rysunku, może być bardzo kreatywne, ale brakuje mu umiejętności koordynacji. Często zdarza się również, że dzieci wyróżniają się w różnych obszarach kreatywnej zabawy.

Czynniki wpływające na rozwój twórczy mogą również obejmować trudności w uczeniu się. Niektóre dzieci z trudnościami w uczeniu się nie wykazują tak szybkiego rozwoju twórczego, jak inne dzieci. W niektórych przypadkach niepełnosprawność fizyczna może sprawiać wrażenie trudności w nauce, tak jak ma to miejsce w przypadku dzieci niesłyszących, które nie uczą się łatwo mówić lub śpiewać.

Pochwała może odgrywać dużą rolę w rozwoju twórczym we wczesnym dzieciństwie, ponieważ pochwała kształtuje sposób, w jaki dzieci rozumieją pracę twórczą. Na przykład pytanie dzieci, co próbują narysować, zasadza nasiona rzeczywistego przybliżenia wyglądu obiektów w świecie rzeczywistym. Zachęcanie dzieci do grania na instrumentach muzycznych w określony sposób może również kierować wyniki w określonych kierunkach. Wpływy dorosłych mogą odgrywać rolę w twórczym rozwoju, ale wymuszanie określonych rodzajów zabaw może również uniemożliwić postęp.