Jakie są najlepsze wskazówki dotyczące wzmacniania mięśni pleców?

Mięśnie pleców są jednym z najbardziej zaniedbywanych obszarów w wielu treningach siłowych i ćwiczeniach. Niezależnie od tego, czy powodem jest strach przed zainicjowaniem lub wyolbrzymieniem istniejącego bólu pleców, czy też niezdolność osoby ćwiczącej do wyraźnego zobaczenia wyników swoich wysiłków, wiele planów treningowych jest niekompletnych bez uwzględnienia konkretnych ćwiczeń wzmacniających mięśnie pleców. Można temu zaradzić. Przyjęcie serii standardowych ćwiczeń mających na celu wzmocnienie mięśni pleców, takich jak podciąganie boczne, podciąganie z bliskim chwytem i podciąganie z odwróconym chwytem, ​​rozpocznie ten proces. Zrozumienie ogromnej różnicy, jaką te ćwiczenia mogą wpłynąć na ogólną siłę mięśni tułowia, a zapobieganie bólom pleców może pomóc zmotywować ćwiczącego do regularnego kontynuowania tych wysiłków.

Wzmocnienie mięśni pleców, zwłaszcza dolnej części pleców, pomaga w utrzymaniu tylnej części tułowia, a tym samym kręgosłupa. Może to złagodzić lub zmniejszyć ból w dolnej części pleców wtórny do osłabienia mięśni w okolicy. Kiedy ćwiczenia pleców są połączone z programem ćwiczeń brzucha i ćwiczeniami skośnego tułowia, poprawia się cała muskulatura tułowia. Poprawia to postawę, równowagę, chód i propriocepcję — świadomość pozycji ciała w spoczynku iw ruchu.

Większość ćwiczeń mających na celu wzmocnienie mięśni pleców z konieczności obejmuje również ruchy ramion i ćwiczenia. Ściąganie boczne lub ściąganie na wysokości polega na użyciu szerokiego uchwytu, z dłońmi skierowanymi do tyłu, na metalowym drążku w pozycji siedzącej na stanowisku z obciążeniem. Podciąganie w ciasnych chwytach wykonuje się z rękami rozdzielonymi na szerokość tylko dwóch do trzech pięści, z lub bez obciążonej pomocy. Ściąganie z uchwytem odwróconym powoduje powrót ćwiczącego do pozycji siedzącej z obciążonym bloczkiem, gdzie ręce są odwrócone tak, że dłonie są skierowane w stronę ćwiczącego. Ćwiczenie na krześle rzymskim jest jednym z niewielu ćwiczeń, w których do podnoszenia i opuszczania tułowia w pozycji leżącej z nogami ustabilizowanymi tak, aby nie zwiększać ich siły, wykorzystuje się tylko tułów, pośladki i dolną część pleców.

Aby którekolwiek z tych zalecanych ćwiczeń było skuteczne, muszą być regularnie włączane do rutyny treningowej. Bardzo pomocne może być prowadzenie dziennika ćwiczeń, w którym dokumentuje się przyrosty używanych ciężarów lub wykonane powtórzenia. Inne motywujące wskazówki obejmują zdjęcia przed i po, aby udokumentować postępy i wyniki. Ponadto warto wypróbować różnorodne ćwiczenia, aby podczas wzmacniania mięśni pleców nie było problemu z nudą i porzuceniem.