Jakie są rodzaje przepisów dotyczących bezpieczeństwa żywności?

Chociaż nie ma ustalonej zasady rozróżniania różnych rodzajów przepisów dotyczących bezpieczeństwa żywności, chociaż istnieją sposoby ich złamania. Kategoryzacja takich przepisów według importu, dystrybucji i usług gastronomicznych jest jednym ze sposobów na zrobienie tego i obejmie wiele różnych kwestii. Bez względu na to, jaki podział w przepisach dotyczących żywności jest omawiany, cel wszystkich zasad i przepisów jest ten sam – zapewnienie bezpieczeństwa dostaw żywności i powstrzymanie chorób przenoszonych przez żywność. W zależności od działu, wiele agencji może mieć swój udział w egzekwowaniu kwestii bezpieczeństwa żywności.

Przepisy dotyczące bezpieczeństwa żywności dotyczące importu należą do najczęstszych i najbardziej kontrowersyjnych spośród wszystkich przepisów dotyczących żywności. Niektóre kraje mogą postrzegać pewne regulacje jako sposób na nieuczciwy wpływ innego kraju na bilans handlowy, a zatem polityka może mieć wpływ na te decyzje we wszystkich kierunkach. Na przykład, podczas gdy niektóre kraje nie mają problemu z importem sera wyprodukowanego z niepasteryzowanego mleka, inne mają. To samo dotyczy upraw modyfikowanych genetycznie, które zyskały szeroką akceptację w Stanach Zjednoczonych, ale budzą podejrzenia w Europie i innych miejscach na świecie. Regulacje w tym dziale są zwykle egzekwowane przez krajowy departament rolnictwa.

Dystrybucja, która obejmuje przetwarzanie, to kolejne popularne miejsce, w którym koncentrują się przepisy dotyczące bezpieczeństwa żywności. Szczególnie ważne jest zatrzymanie chorób przenoszonych przez żywność na tym poziomie, ponieważ potencjalny wpływ jest tak duży. Zanieczyszczona żywność na tym poziomie może rozprzestrzenić się na cały kraj, wiele krajów, a nawet świat. Jeśli byłoby to niebezpieczne, konieczne byłyby ogromne wysiłki związane z wycofaniem. Jest to często bardzo kosztowne i, w zależności od choroby, może być bardzo niebezpieczne dla wielu osób. Przepisy obejmują takie rzeczy, jak higiena żywności i środki mające na celu powstrzymanie zanieczyszczenia krzyżowego. Za to zwykle odpowiada również krajowy departament rolnictwa.

Przepisy dotyczące żywności koncentrujące się na usługach gastronomicznych będą dotyczyć obsługi żywności i standardów bezpieczeństwa żywności. Może to obejmować gotowanie mięsa do określonej temperatury lub przynajmniej zapewnienie konsumentom wystarczającego ostrzeżenia, jeśli mięso nie jest ugotowane do tego stopnia, upewnienie się, że batony sałatkowe pozostają w określonej temperaturze i inne tego typu środki bezpieczeństwa. Obejmie również środki, takie jak upewnienie się, że pracownicy przestrzegają zasad higieny i ewentualnie zakładają siatki na włosy podczas przygotowywania posiłków. Przepisy te będą również dotyczyć ogólnej czystości obszaru przygotowywania i serwowania żywności. Zwykle zajmuje się tym stanowy lub lokalny wydział zdrowia.

Firmy lub restauracje, które lekceważą przepisy dotyczące bezpieczeństwa żywności, prawdopodobnie zostaną ukarane grzywną, a nawet mogą zostać zamknięte do czasu podjęcia działań naprawczych. Dlatego większość z tych firm zrobi wszystko, co konieczne, aby zachować zgodność z przepisami. Przepisy bezpieczeństwa żywności związane z importem żywności mogą być jedynym przypadkiem, w którym firma jest całkowicie bezsilna, aby coś z tą sytuacją zrobić.