Jakie są zalety planu ubezpieczeniowego PPO?

Plan ubezpieczenia PPO jest formą zarządzanego ubezpieczenia zdrowotnego, które umożliwia posiadaczom polis znaczną kontrolę nad ich decyzjami dotyczącymi opieki zdrowotnej przy jednoczesnym obniżeniu ich miesięcznych składek ubezpieczeniowych. Bardziej formalnie znany jako plany organizacji preferowanych świadczeniodawców, plan ubezpieczenia PPO umożliwia konsumentom opieki zdrowotnej wybór własnych lekarzy i, w wielu przypadkach, uzyskanie opieki medycznej bez konieczności uzyskania zgody lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. Oprócz korzyści wynikających z możliwości uzyskania opieki zdrowotnej od wybranych przez siebie świadczeniodawców, uczestnik ubezpieczenia PPO może kontrolować koszty, wybierając preferowanych świadczeniodawców. Dla świadczeniodawców opieki zdrowotnej PPO mogą być dobrym źródłem nowych pacjentów, ponieważ firmy ubezpieczeniowe będą kierować posiadaczy polis do świadczeniodawców opieki zdrowotnej, którzy uczestniczą w sieci PPO.

W przeciwieństwie do organizacji opieki zdrowotnej (HMO), która zazwyczaj wymaga od ubezpieczających współpracy tylko z jednym lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej lub przychodni i otrzymywania skierowań na całą opiekę za pośrednictwem tego lekarza lub przychodni, posiadacz polisy PPO ma możliwość wyboru współpracy z dostawcami własnego wyboru i samodzielnego poszukiwania świadczeń zdrowotnych. Z drugiej strony plan ubezpieczeniowy PPO zazwyczaj wyznacza niektórych pracowników służby zdrowia jako dostawców opieki zdrowotnej w sieci. Gdy ubezpieczający potrzebuje wizyty u lekarza, odniesie korzyści finansowe, wybierając lekarza, który należy do sieci UZP. Może jednak wybrać lekarza spoza sieci, chociaż prawdopodobnie będzie musiał zapłacić więcej, niż gdyby pracował z lekarzem w sieci.

Kolejną zaletą planu ubezpieczenia PPO nad planem HMO jest to, że uczestnicy planu nie muszą opóźniać ani rezygnować z leczenia, jeśli nie są w stanie uzyskać skierowania od lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. Chociaż istnieją pewne kosztowne procedury medyczne, których plan ubezpieczenia PPO nie pokryje, chyba że uczestnik planu otrzyma zatwierdzenie wstępnej certyfikacji przez swoją firmę ubezpieczeniową, w większości posiadacz planu ubezpieczenia PPO może rezerwować wizyty i zabiegi u specjalistów bez konieczności bezpieczne pozwolenie od strony trzeciej.

Dla pracowników służby zdrowia, którzy chcą rozwijać swoją praktykę, uczestnictwo w planie ubezpieczenia PPO zapewnia dwie korzyści. Po pierwsze, usługi praktyka staną się bardziej atrakcyjne dla osób, które posiadają ubezpieczenie PPO, ponieważ zaoszczędzą pieniądze, korzystając z jej usług, a nie usług dostawcy spoza sieci. Ponadto wiele towarzystw ubezpieczeniowych PPO regularnie kieruje ubezpieczających do uczestników sieci, zapewniając jej strumień nowych, płacących klientów.