Jakie są zyski kapitałowe z nieruchomości inwestycyjnych?

„Zyski kapitałowe” to termin używany do opisania pieniędzy zarobionych przez zakup czegoś po niskiej cenie, a następnie sprzedanie tego z zyskiem. W przypadku nieruchomości inwestycyjnych, takich jak domy na wynajem czy budynki komercyjne, pojęcie „zyski kapitałowe” odnosi się do zysku ze sprzedaży tych nieruchomości inwestycyjnych. Wszelkie zyski kapitałowe z nieruchomości inwestycyjnych mogą skutkować dla sprzedającego kwestiami związanymi z podatkiem od inwestycji w nieruchomości, ponieważ mogą one podlegać opodatkowaniu zgodnie z lokalnymi lub krajowymi przepisami podatkowymi. Z tego powodu osoby, które zdecydują się zainwestować w nieruchomości, są zdecydowanie zachęcane do sprawdzenia lokalnych przepisów podatkowych w celu zapewnienia zgodności z prawem.

Koncepcja systemu podatku od zysków kapitałowych została zaprojektowana z myślą o pomocy przedsiębiorcom i inwestorom. Teoretycznie system podatku od zysków kapitałowych stanowi zachętę dla inwestorów do zakupu nieruchomości i innych inwestycji ze świadomością, że ewentualne straty mogą zostać rozłożone na kolejny rok w celu zmniejszenia zobowiązań podatkowych. Mimo to naliczanie podatku od zysków kapitałowych z nieruchomości inwestycyjnych może być zniechęcające dla odnoszącego sukcesy sprzedawcy.

W niektórych przypadkach właściciel nieruchomości może uzyskać zwolnienie z podatku od zysków kapitałowych z nieruchomości inwestycyjnych. Jednym z najczęstszych sposobów uniknięcia płacenia podatku od zysków kapitałowych z nieruchomości inwestycyjnych jest powołanie się na klauzulę pierwotnego miejsca zamieszkania, jeśli taka jest dostępna. Jeśli właściciel nieruchomości inwestycyjnej zamieszkuje w domu przez okres jednego roku, może on ubiegać się o to jako swoje główne miejsce zamieszkania i będzie zwolniony z płacenia podatku od zysków kapitałowych od nieruchomości.

Zazwyczaj istnieją inne sposoby uzyskania zwolnienia z płacenia części podatków od zysków kapitałowych z nieruchomości inwestycyjnych. Podatek od zysków kapitałowych jest często naliczany tylko od zysków osiągniętych w roku sprzedaży, więc przy finansowaniu właścicielskim — w ramach którego kupujący dokonuje płatności za nieruchomość bezpośrednio na rzecz właściciela w regularnych ratach — zysk można rozłożyć na okres kilku lat, ograniczając tym samym wysokość podatku od zysków kapitałowych, który można obciążyć sprzedającego. Jeśli sprzedający poniósł straty kapitałowe, pieniądze wydane na naprawy lub nieruchomość inwestycyjną sprzedaną ze stratą, często można to wykorzystać do wyeliminowania części długu podatkowego od zysków kapitałowych. Te straty kapitałowe często mogą nawet zostać przeniesione z poprzednich lat, jeśli nie zostały już zgłoszone. Zwolnienie to ma zwykle zastosowanie tylko do strat poniesionych na nieruchomościach inwestycyjnych i nie może być przedmiotem roszczeń z tytułu strat w mieniu osobistym.