Ποια είναι η διαφορά μεταξύ δικηγόρου και δικηγόρου;

Στις Ηνωμένες Πολιτείες, δεν υπάρχει διαφορά μεταξύ δικηγόρου και δικηγόρου. Οι ΗΠΑ έχουν ένα ενιαίο νομικό επάγγελμα, πράγμα που σημαίνει ότι δεν υπάρχει διάκριση μεταξύ δικηγόρων που δικάζουν υποθέσεις στο δικαστήριο και εκείνων που δεν το κάνουν. Στις περισσότερες άλλες χώρες, υπάρχει σαφής διαφορά μεταξύ αυτών των δύο ρόλων.
Στον Καναδά, την Αγγλία και την Αυστραλία, ο ρόλος του δικηγόρου και του δικηγόρου είναι αρκετά διαφορετικοί. Αυτές οι δικαιοδοσίες λειτουργούν βάσει του κοινού δικαίου. Σε αυτές τις χώρες, υπάρχουν πρόσθετοι νομικοί ρόλοι που δεν υπάρχουν στις ΗΠΑ.

Το Attorney είναι ένας όρος που δεν χρησιμοποιείται συνήθως στον Καναδά, την Αγγλία ή την Αυστραλία για να περιγράψει άτομα που εργάζονται στο δικηγορικό επάγγελμα. Και οι τρεις χώρες χρησιμοποιούν τους όρους barrister ή solicitor αντί για πληρεξούσιο. Έχουν ελαφρώς διαφορετικούς ρόλους σε καθεμία από αυτές τις χώρες.

Στον Καναδά, δικηγόρος είναι κάποιος που είναι συμβολαιογράφος αστικού δικαίου στο Κεμπέκ ή έχει κληθεί στο μπαρ. Ένας δικηγόρος κοινού δικαίου στον Καναδά είναι επίσης γνωστός ως barrister ή solicitor. Σύμφωνα με την καναδική νομοθεσία, δεν υπάρχουν περιορισμοί στο είδος του νόμου που μπορεί να κάνει ένας δικηγόρος.

Στην Αυστραλία, δικηγόρος είναι κάποιος που έχει εκπαιδευτεί ως δικηγόρος και απασχολείται σε αυτόν τον ρόλο. Ο όρος δεν περιλαμβάνει άτομα που είναι εκπαιδευμένα αλλά δεν εργάζονται ως δικηγόροι. Οι δικηγόροι μπορούν να εργαστούν τόσο στο ιδιωτικό ιατρείο όσο και στο εταιρικό δίκαιο.

Στην Αγγλία, ο όρος δικηγόρος ισχύει για μια σειρά θέσεων που απαιτούν νομική κατάρτιση. Σε αυτούς περιλαμβάνονται δικηγόροι, νομικά στελέχη, αδειοδοτημένα μεταφορικά μέσα, δικαστές, δικαστικοί υπάλληλοι, νομικά στελέχη και άτομα που συντάσσουν νόμους. Το επίπεδο νομικής εκπαίδευσης που απαιτείται για αυτές τις θέσεις είναι το βασικό στοιχείο που απαιτείται για τη χρήση του τίτλου του «δικηγόρου».

Ο όρος δικηγόρος χρησιμοποιείται εναλλακτικά με τον δικηγόρο στα μέσα ενημέρωσης στις ΗΠΑ, προσθέτοντας στη γενική σύγχυση του κοινού. Αν και η δημόσια εικόνα ενός δικηγόρου επικεντρώνεται στη δοκιμαστική εργασία, οι περισσότερες νομικές εργασίες περιλαμβάνουν έρευνα, υποβολή προτάσεων και σύνταξη εγγράφων. Η δοκιμαστική εργασία αποτελεί ένα πολύ μικρό μέρος της εργασίας που γίνεται από δικηγόρους και δικηγόρους στις ΗΠΑ.

Οι εταιρικοί ή συναλλακτικοί δικηγόροι ή δικηγόροι ειδικεύονται σε μη δοκιμαστικές εργασίες. Ξοδεύουν το χρόνο τους συντάσσοντας έγγραφα, εργάζονται σε δικαστικές διαφορές, γράφουν απόψεις και παρέχουν καθοδήγηση επίλυσης διαφορών. Είναι επίσης υπεύθυνοι για την παροχή φορολογικών κατευθυντήριων γραμμών και συμβουλών για επιχειρηματικές προτάσεις.
Οι περισσότερες πολιτείες απαιτούν από τους δικηγόρους να έχουν ολοκληρώσει πτυχίο στο επαγγελματικό δίκαιο από διαπιστευμένο πανεπιστήμιο, εκτός από την επιτυχία στις εξετάσεις δικηγορίας ή αδειοδότησης. Στην πολιτεία της Ουάσιγκτον, μπορείτε να γίνετε δικηγόρος ολοκληρώνοντας με επιτυχία το πρόγραμμα Rule Six Law Clerk και δουλεύοντας τις απαιτούμενες ώρες. Στη συνέχεια, ο υποψήφιος δικαιούται να συμμετάσχει στις εξετάσεις δικηγόρων και, μετά την επιτυχή ολοκλήρωσή του, είναι δικηγόρος.