Ce este o clasă de active?

Un activ este o proprietate care poate fi vândută pentru numerar sau tranzacționată cu o altă proprietate de valoare egală. Proprietățile cu aceleași caracteristici sunt incluse în aceeași clasă de active. Clasele comune de active includ acțiuni, obligațiuni, echivalente de numerar și imobiliare.

Fiecare clasă de active include proprietăți care sunt cumpărate și vândute în același mod. Activele din fiecare clasă au, de asemenea, aceleași reguli sau legi care reglementează modul în care sunt tranzacționate, cumpărate sau vândute. În general, activele din aceeași clasă înregistrează, de asemenea, rezultate similare pe piață. De exemplu, atunci când se spune că o piață de valori este în scădere, multe acțiuni individuale își pierd valoare.

Acțiunile companiei vândute pe piața liberă sau la bursă alcătuiesc clasa de active pe acțiuni. Din punct de vedere istoric, acțiunile au experimentat mai multă volatilitate decât alte clase de active. Datorită riscului crescut, randamentele pot fi mai mari decât în ​​alte clase.

Instrumentele de datorie emise de companii și de guvernele federale și municipale sunt incluse în clasa de active de obligațiuni. O companie emite obligațiuni pentru a strânge bani. Investitorii cumpără obligațiunile și câștigă o rată fixă ​​a dobânzii.

În general, obligațiunile au un risc mai mic decât acțiunile. Cu toate acestea, este încă posibil ca un emitent de obligațiuni să piardă bani și să nu fie în stare de plată. Un emitent de obligațiuni este în stare de nerambursare dacă nu poate plăti deținătorii săi de obligațiuni.

Conturile de numerar sau echivalentele de numerar sunt furnizate de obicei investitorilor de către bănci, uniuni de credit și firme de investiții. Conturile de pe piața monetară sunt un exemplu din această clasă. Investitorii câștigă dobândă similară cu cea a unui cont de economii. Randamentele pot fi mai mici în comparație cu celelalte clase de active, deoarece există mult mai puțin risc implicat în clasa de active echivalent de numerar.

Cumpărătorii pot investi în clasa imobiliară prin achiziționarea de proprietăți imobiliare. De asemenea, ei pot participa pe această piață prin achiziționarea de investiții în alte clase de active. Opțiunile includ cumpărarea de acțiuni la un fond tranzacționat la bursă imobiliară (EFT) și cumpărarea de acțiuni la o companie imobiliară.

Mulți investitori le place să dețină o serie de proprietăți în fiecare clasă de active. Această tactică poate ajuta la asigurarea diversificării și a performanței investiționale pozitive. Folosind diversificarea, dacă o clasă de active are performanțe slabe în mediul economic actual, câștigurile din celelalte clase de active pot compensa orice pierderi.

Diversificarea activelor poate fi realizată prin achiziționarea individuală a proprietății în diferite clase. Fie investitorul, fie un consilier profesionist poate lua decizii cu privire la ce active ar trebui incluse în portofoliul de investiții. Această metodă necesită monitorizarea constantă a fluctuațiilor prețurilor din fiecare clasă.

Unii investitori pot alege să achiziționeze active care includ o diversificare gata făcută. Fondurile mutuale sunt un exemplu de activ care poate include proprietăți în fiecare clasă de active. Un administrator de fond monitorizează câștigurile și pierderile din investiții din fond pentru a se asigura că portofoliul general menține o combinație solidă de active în fiecare clasă. În schimb, investitorii plătesc o taxă de administrare atunci când dețin acțiuni de fonduri mutuale.