Τι είναι οι Τοπογραφικοί Χάρτες;

Οι τοπογραφικοί χάρτες είναι απίστευτα λεπτομερείς χάρτες που παρέχουν πληροφορίες για τα φυσικά χαρακτηριστικά της Γης. Τεχνικά, ένας τοπογραφικός χάρτης περιλαμβάνει τόσο ανθρωπογενή όσο και φυσικά χαρακτηριστικά, ουσιαστικά ενσωματώνοντας όλα τα ορατά χαρακτηριστικά μιας περιοχής σε χαρτί. Δεδομένου ότι οι τοπογραφικοί χάρτες είναι τόσο λεπτομερείς, ένας ενιαίος χάρτης καλύπτει συχνά μια σχετικά μικρή περιοχή, για να διασφαλιστεί ότι δεν θα παραμείνουν λεπτομέρειες. Οι χάρτες Topo, όπως ονομάζονται στην καθομιλουμένη, είναι εξαιρετικά χρήσιμοι σε μια σειρά από πεδία.

Η επιστήμη της τοπογραφίας είναι αρκετά παλιά. Οι άνθρωποι παρατηρούν και καταγράφουν το τοπίο γύρω τους εδώ και αιώνες, και μετατρέπουν αυτές τις πληροφορίες σε χρήσιμους και συνοπτικούς χάρτες. Οι χάρτες βοηθούν τους ανθρώπους να καταλάβουν πού βρίσκονται και μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να βάλουν τη γη στο πλαίσιο, καθώς αφαιρούν μια περιοχή και επιτρέπουν στους ανθρώπους να την παρατηρούν ουσιαστικά από ψηλά. Η Γεωλογική Υπηρεσία των Ηνωμένων Πολιτειών, μεταξύ πολλών άλλων οργανισμών, έχει αφιερώσει πολύ χρόνο και ενέργεια στην τοπογραφία και στη δημοσίευση τοπογραφικών χαρτών.

Οι περισσότεροι άνθρωποι αναγνωρίζουν έναν τοπογραφικό χάρτη από τις χαρακτηριστικές γραμμές περιγράμματος. Οι γραμμές περιγράμματος συνδέουν σημεία του ίδιου υψομέτρου, δημιουργώντας μια δισδιάστατη αναπαράσταση του τρισδιάστατου χώρου. Κάθε γραμμή περιγράμματος αντιπροσωπεύει ένα διαφορετικό υψόμετρο, με κοντινές γραμμές περιγράμματος που υποδεικνύουν μια απότομη περιοχή της Γης και ευρείες γραμμές περιγράμματος που υποδηλώνουν πιο ήπιο έδαφος. Όταν οι γραμμές περιγράμματος χρησιμοποιούνται σε ένα σώμα νερού, αναφέρονται ως βαθυμετρικά περιγράμματα. Ο χάρτης είναι επίσης συνήθως σκιασμένος για να βοηθήσει τους ανθρώπους να αναγνωρίσουν δάση, πόλεις και ούτω καθεξής, και χαρακτηριστικά όπως ποτάμια και δρόμοι περιγράφονται επίσης με σαφήνεια.

Μερικοί άνθρωποι αποκαλούν τοπογραφικούς χάρτες χάρτες περιγράμματος, σε μια αναφορά στις γραμμές που διακρίνουν έναν τοπικό χάρτη. Ένας χάρτης περιγράμματος θα μπορούσε επίσης να σκιαστεί για να δημιουργηθεί ένας σαφής ανάγλυφος χάρτης. Ωστόσο, οι καλοί τοπογραφικοί χάρτες έχουν επίσης πληροφορίες για δομές και σημαντικά αξιοσημείωτα ορόσημα, κάτι που τους κάνει πολύ περισσότερο από το υψόμετρο και την απότομη κλίση. Ένας τέτοιος χάρτης μπορεί, για παράδειγμα, να έχει μια γκρίζα περιοχή που αντιπροσωπεύει μια πόλη, με μαύρα τετράγωνα που δείχνουν κτίρια. Τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα συχνά επισημαίνονται, έτσι ώστε κάποιος να μπορεί να κοιτάξει έναν χάρτη και να βρει πράγματα όπως πυροσβεστικούς πύργους ή εκκλησίες. Αυτά τα χαρακτηριστικά μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον προσανατολισμό του χρήστη του χάρτη στον πραγματικό κόσμο.

Οι πεζοπόροι, οι φυσιοδίφες και οι γεωλόγοι βασίζονται σε τοπογραφικούς χάρτες για να μετακινηθούν στο πεδίο. Οι άνθρωποι που ασκούν τον προσανατολισμό συχνά βρίσκουν τους χάρτες χρήσιμους. Τοπογραφικοί χάρτες μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν στην πολιτιστική ανάλυση, αποδεικνύοντας, για παράδειγμα, ότι οι πρώτοι άποικοι σε μια περιοχή επέλεξαν σαφώς περιοχές με πιο ομοιόμορφο υψόμετρο ή ότι ένας γείτονας σε απόκρημνη γη μήνυσε έναν άλλον για την πιο ομοιόμορφη, εύκολα δουλεμένη γη του/της.