Co to jest niewydolność gardłowo-gardłowa?

Niewydolność gardłowo-gardłowa (VPI) to wada wrodzona charakteryzująca się upośledzeniem funkcji podniebienia miękkiego, która niekorzystnie wpływa na mowę. Na ogół wynikająca z upośledzenia funkcji podniebienia miękkiego, niewydolność podniebienno-gardłowa może powodować, że mowa ma rezonans nosowy. Leczenie niewydolności jamy gardłowo-gardłowej na ogół obejmuje zastosowanie urządzeń protetycznych i zabiegi chirurgiczne w celu skorygowania problemów strukturalnych. Terapia logopedyczna jest kluczowym elementem terapii długoterminowej, aby zapewnić dobre rokowanie i zmniejszenie nadczynności nosa.

Rozpoznanie VPI na ogół stawia się na podstawie ustnego badania mechanizmu przez logopedę. Niezbędne do potwierdzenia niewydolności podgardłowej, badanie składa się z dwóch segmentów. Ocena wnętrza jamy ustnej jest przeprowadzana w celu wykrycia niezdiagnozowanych stanów, takich jak nieprawidłowości strukturalne, które mogą przyczynić się do wystąpienia objawów. Następnie przeprowadzana jest ocena jamy ustnej, gdy osoba artykułuje dźwięki, które mogą pomóc w wykryciu problemów funkcjonalnych, takich jak osłabienie mięśni lub paraliż.

Zasadniczą rolę w mowie odgrywa zwieracz podgardłowy, znajdujący się w tylnej części gardła. Składający się z gardła i podniebienia miękkiego, zwieracz gardłowo-gardłowy ma się zamykać, aby zapobiec przepływowi powietrza między ustami a nosem podczas mówienia. Aby osoba mogła wydawać określone dźwięki spółgłoskowe, zwieracz przedsionkowo-gardłowy musi się całkowicie zamknąć.

Niewydolność podniebienno-gardłowa, zwana także niewydolnością podniebienno-gardłową, występuje, gdy zwieracz podniebienno-gardłowy nie zamyka się prawidłowo z powodu upośledzenia podniebienia. Osoby urodzone z deformacją lub dysfunkcją podniebienia, taką jak rozszczep podniebienia lub paraliż podniebienia, zazwyczaj wykazują niekompetencję podniebienno-gardłową. W niektórych przypadkach niewydolność podniebienno-gardłowa może objawiać się również po adenotomii lub usunięciu migdałków.

Często diagnozowana u małych dzieci niewydolność gardłowo-gardłowa na ogół objawia się wzorzystymi oznakami i objawami. Najczęstszym wskazaniem jest nosowa intonacja w mowie, cecha znana jako hipernosowość. Dźwięki mimowolne, takie jak prychanie, oraz przyjęcie kompensacyjnych wzorców oddychania i mowy nie są rzadkością. Fizyczne objawy VPI często obejmują niedomykalność nosa podczas jedzenia lub picia oraz mimowolne grymasy twarzy podczas mówienia.

Leczenie niewydolności gardłowo-gardłowej na ogół zależy od przyczyny i ciężkości stanu. Terapia mowy jest często wykorzystywana, aby pomóc osobom w nauce prawidłowego oddychania i technik artykulacji. Oprócz terapii logopedycznej do sztucznego zamykania zwieracza przedsionkowo-gardłowego w przypadku problemów nerwowo-mięśniowych można zastosować protezy, takie jak obturator lub uniesienie podniebienia.
Gdy nieprawidłowości podniebienia są odpowiedzialne za niewydolność podniebienno-gardłową, można przeprowadzić operację w celu skorygowania niedoboru. Operacja płatka gardła lub plastyka gardła jest najczęstsza i polega na zmianie położenia tkanek miękkich w celu poprawy funkcji zwieracza gardłowo-gardłowego. Nierzadko zdarza się, że stany niektórych osób wymagają wielokrotnych operacji w celu skorygowania niedoboru.