Co to jest notatka dotycząca przewidywania obligacji?

Obligacje z oczekiwaniem na obligacje są doskonałym sposobem na uzyskanie krótkoterminowego finansowania, które zostanie później spłacone poprzez emisję obligacji, przy czym część dochodów uzyskanych ze sprzedaży obligacji zostanie przeznaczona na rozliczenie obligacji. Korzystanie z noty antycypacyjnej jest powszechne w przypadku lokalnych gmin, które chcą pozyskać finansowanie na zbliżający się projekt i planują emisję obligacji, które pokryją wydatki w dłuższej perspektywie.

W zależności od kwoty i charakteru projektu, nota antycypacyjna może ostatecznie zostać pokryta emisją obligacji krótkoterminowej lub obligacji długoterminowej. Projekty publiczne prowadzone przez agencje rządowe często wystawiają notę ​​antycypacyjną dotyczącą obligacji, która zapewnia finansowanie na rozpoczęcie przedsięwzięcia. Wraz z rozpoczęciem projektu rozpoczyna się emisja obligacji, która zwykle generuje wystarczające środki na spłatę noty antycypacyjnej w bardzo krótkim czasie. W rzeczywistości, gdy miasta lub agencje publiczne korzystają z banknotu antycypacyjnego, nie jest niczym niezwykłym, że banknot jest spłacany w ciągu jednego roku.

Uważa się, że inwestowanie w obligacje antycypacyjne wiąże się ze stosunkowo niskim ryzykiem. Ponieważ banknoty są zwykle rozliczane w krótkim czasie, głównym zmartwieniem inwestora jest upewnienie się, że podstawa banknotu antycypacyjnego jest solidna. Na przykład, jeśli wyemitowana jest nota, aby pomóc w zwiększeniu przychodów z góry na lokalny projekt usług usprawniających, inwestor musi mieć uzasadnioną pewność, że po emisji obligacje będą miały wystarczające wsparcie, aby pokryć inwestycję w notatce antycypacyjnej. Poza upewnieniem się, że szansa na zwrot inwestycji jest wysoce prawdopodobna, inwestor nie ma wiele do zrobienia.

Możliwości inwestowania w obligacje antycypacyjne można znaleźć za pośrednictwem lokalnych brokerów, gmin i różnego rodzaju instytucji finansowych. Jako sposób na pomoc w sfinansowaniu projektu użyteczności publicznej, który przyniesie długoterminowe korzyści szerszej społeczności, a jednocześnie nadal będzie osiągał niewielki zysk z inwestycji, notatka antycypacyjna jest doskonałą opcją.