Co to jest pielęgniarstwo psychiatryczne?

Pielęgniarstwo psychiatryczne, zwane też pielęgniarstwem zdrowia psychicznego, to gałąź zawodu pielęgniarki, która skupia się na opiece nad osobami z chorobami psychicznymi, zaburzeniami psychicznymi i dystresem emocjonalnym. Osoby na wszystkich etapach życia mogą być objęte opieką pielęgniarek psychiatrycznych, chociaż niektóre pielęgniarki decydują się na specjalizację w obszarach szczególnie interesujących, takich jak opieka nad nastolatkami lub opieka nad pacjentami geriatrycznymi. Perspektywy zatrudnienia w pielęgniarstwie psychiatrycznym są dość zróżnicowane, a stawki wynagrodzeń są bardzo zróżnicowane, od dobrze opłacanych pielęgniarek w prywatnych instytucjach po personel finansowanych przez rząd klinik zdrowia psychicznego.

Aby zostać pielęgniarką psychiatryczną, ktoś musi najpierw uczęszczać do szkoły pielęgniarskiej, najlepiej uczęszczać na kursy psychologii i psychiatrii oraz wykorzystywać godziny praktyki do pracy z chorymi psychicznie pacjentami. Po ukończeniu szkoły pielęgniarskiej certyfikaty pielęgniarek psychiatrycznych zazwyczaj obejmują szkolenie w zakresie określonych tematów dotyczących zdrowia psychicznego, takich jak leki psychiatryczne, poradnictwo i psychologia. Studenci uczą się także nawiązywania dobrych relacji z pacjentem, ponieważ relacja między opiekunem a pacjentem jest szczególnie ważna w planach leczenia chorób psychicznych.

Pielęgniarki przeszkolone w tej dziedzinie potrafią rozpoznać oznaki zaburzeń psychicznych i mogą pracować nad zapobieganiem wystąpieniu poważnych zaburzeń. Mogą również opracowywać plany leczenia dla pacjentów i współpracować z innymi specjalistami ds. zdrowia psychicznego, aby zaspokoić potrzeby pacjenta. Ponieważ niektórym przypadkom chorób psychicznych towarzyszą również problemy fizyczne, które mogą obejmować problemy z zębami z powodu zaniedbania po upośledzenia fizyczne spowodowane uszkodzeniem mózgu, pielęgniarstwo psychiatryczne obejmuje również rutynowe zadania pielęgniarskie, takie jak podawanie leków i asystowanie pacjentom. Ogólnym celem jest utrzymanie wysokiej jakości życia pacjenta i promowanie ogólnego stanu zdrowia, a nie tylko zdrowego zdrowia psychicznego.

Oprócz opieki nad indywidualnymi pacjentami pielęgniarki psychiatryczne mogą również pomóc w prowadzeniu grupowych sesji doradczych. Mogą również zdecydować się na pracę nad opracowaniem rozsądnej polityki zdrowotnej, która promuje utrzymanie zdrowia psychicznego. Pielęgniarstwo psychiatryczne to zróżnicowana gałąź pielęgniarstwa, a wiedza pielęgniarki psychiatrycznej może być niezwykle cenna podczas omawiania inicjatyw w zakresie zdrowia publicznego, programów pomocy społecznej i innych przedsięwzięć związanych z opieką zdrowotną.

Chociaż certyfikacja rady niekoniecznie jest wymagana od osób, które chcą pracować w pielęgniarstwie psychiatrycznym, jest wysoce zalecana. Certyfikacja rady wymaga zdania specjalnego egzaminu, a kandydaci mogą również być zmuszeni do złożenia transkrypcji, listów polecających i innych materiałów pomocniczych. Pielęgniarki psychiatryczne dyplomowane przez Radę mają większe szanse na zatrudnienie i mogą kwalifikować się na wyższe stanowiska i lepsze stawki wynagrodzenia.