Czym jest Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności?

Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) reprezentuje agencję publiczną z siedzibą we Włoszech, która gromadzi dane naukowe na temat zagrożeń związanych z paszami i żywnością oraz przekazuje informacje opinii publicznej. Powstała w 2002 roku po pojawieniu się w Unii Europejskiej fali zagrożeń dla bezpieczeństwa żywności. Członkowie Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności zbierają niezależne fakty z badań naukowych, aby chronić konsumentów przed chorobami.

Agencja zatrudnia niezależnych członków powoływanych przez Europejską Radę Ministrów. Zarząd zarządza budżetem i corocznie decyduje o tematach dotyczących zdrowia publicznego. Członkowie zarządu pełnią służbę cztery lata i są powoływani w oparciu o swoją wiedzę specjalistyczną w zakresie bezpieczeństwa żywności i pasz. Odbywają się cztery spotkania w roku, które są otwarte dla publiczności i można w nich uczestniczyć przez Internet.

Oprócz zarządu Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności upoważnia panel naukowy i komitet naukowy do prowadzenia badań oceny ryzyka. Członkowie panelu pochodzą z całej Europy i muszą być ekspertami w dziedzinie nauki. Komitet naukowy ściśle współpracuje z członkami panelu, zanim doradzi Komisji Europejskiej w kwestiach bezpieczeństwa żywności, które wymagają natychmiastowej uwagi.

Dodatki do żywności to jeden z obszarów zbadanych przez Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności. Obejmuje również badania nad aromatami i konserwantami w żywności oraz organizmami genetycznie modyfikowanymi dodanymi do pasz zwierzęcych. Agencja poszukuje zanieczyszczeń w łańcuchu pokarmowym, a także chorób zwierzęcych, które mogą przenosić się na ludzi. Zagrożenia biologiczne i pozostałości pestycydów w żywności to inne obszary podlegające kontroli EFSA.

Komisja Europejska może poprosić o poradę w określonej sprawie lub organ może sam zdecydować o zbadaniu danego tematu. Porady EFSA są powszechnie wykorzystywane do uchwalania nowych przepisów chroniących społeczeństwo przed zagrożeniami związanymi z żywnością. Informacje te mogą również pomóc w zatwierdzeniu nowych dodatków do żywności lub pestycydów.

Wcześniejsze tematy badane przez Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności to ptasia grypa, gąbczasta encefalopatia bydła i sztuczne słodziki. Agencja udzielała również porad dotyczących salmonelli w produktach jajecznych oraz suplementów diety wytwarzanych z roślin, takich jak żeń-szeń. Badając zagrożenia dla zdrowia publicznego, członkowie EFSA mogą analizować ryzyko zachorowania na raka spowodowane dodatkami, konserwantami i pestycydami.
EFSA skupia się na niezależnych opiniach popartych nauką. Z tego powodu członkowie władz nie mogą pochodzić z jednostek rządowych lub firm prywatnych, które mają interes w kwestiach bezpieczeństwa żywności. Działa na założeniu przejrzystości i otwartości, aby zapewnić, że porady są słuszne. Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności współpracuje ze wszystkimi państwami członkowskimi Unii Europejskiej.