Ile czasu spędza się na dokumentacji medycznej?

Badania w Stanach Zjednoczonych wykazały, że lekarze spędzają nawet jedną trzecią swojego dnia pracy na wypełnianiu różnego rodzaju dokumentów medycznych. W USA każda godzina spędzona przez lekarza z pacjentem skutkuje od 30 do 60 minutami papierkowej roboty. Dowody wskazują, że ilość dokumentacji medycznej wzrosła z biegiem lat, a jedno badanie wykazało, że lekarze spędzali dwa razy więcej czasu na wypełnianiu dokumentów niż ich koledzy 20 lat wcześniej.

Więcej o dokumentacji medycznej:

Niektórzy lekarze w USA obciążają pacjentów opłatami za czas poświęcony na dokumentację medyczną.
Wiele gabinetów opieki zdrowotnej albo zatrudnia specjalistów ds. rozliczeń medycznych, aby wypełnić dokumenty ubezpieczeniowe, albo zleca tę pracę firmie zewnętrznej.
W jednym z badań lekarze rezydenci stwierdzili, że spędzają nawet sześć godzin dziennie na wypełnianiu dokumentów — często spędzają więcej czasu na wypełnianiu formularzy niż na rzeczywistej pracy z pacjentami.