Jak zmieniały się zgony z powodu chorób serca w USA?

Liczba zgonów z powodu chorób serca i udaru mózgu w USA spadła o około 50% od lat 1980. XX wieku. Uważa się, że jest to spowodowane mniejszą liczbą osób palących, większą liczbą osób stosujących zdrową dietę oraz poprawą badań przesiewowych i leczenia. Mimo to choroby serca pozostają główną przyczyną zgonów w Stanach Zjednoczonych, z których umiera około 2 na 1,000 osób rocznie.

Więcej o warunkach zdrowotnych w USA:

Choroby serca są główną przyczyną zgonów zarówno wśród mężczyzn, jak i kobiet, chociaż amerykańscy mężczyźni są znacznie bardziej narażeni na choroby serca niż kobiety. Około 37% mężczyzn w wieku 65 lat i starszych ma choroby serca w porównaniu do 26% kobiet.
Chociaż liczba zgonów z powodu chorób serca i udaru mózgu spadła dramatycznie od lat 1980., liczba zgonów z powodu przewlekłej choroby dolnych dróg oddechowych wzrosła o 57%. Obejmuje to stany takie jak rozedma płuc i zapalenie oskrzeli. Głównym czynnikiem ryzyka tych schorzeń jest palenie tytoniu, z którym wiąże się około 80% przypadków rozedmy i zapalenia oskrzeli.
Ponad jedna trzecia dorosłych w USA cierpi na co najmniej jedną postać choroby serca, a ich rokowanie w dużej mierze zależy od narażenia na czynniki ryzyka i dostępu do leczenia.