Jakie są najczęstsze powody wycofania z rynku wołowiny?

Wycofanie wołowiny z rynku ma miejsce w Stanach Zjednoczonych, gdy istnieje możliwość, że mięso nie spełnia norm ustalonych przez amerykańską Agencję ds. Żywności i Leków (FDA) lub Departament Rolnictwa Stanów Zjednoczonych (USDA). Ilekroć istnieje choćby najmniejsza możliwość, że wołowina może wywołać jakąkolwiek chorobę u ludzi, wydawane jest wycofanie wołowiny. Przyczyny wycofania wołowiny mogą obejmować podejrzenie zanieczyszczenia bakteriami Escherichia coli O145, bardziej znanymi jako E. coli. Salmonella to kolejna przyczyna wycofania wołowiny, podobnie jak gąbczasta encefalopatia bydła lub BSE, bardziej znana jako choroba szalonych krów.

Jednym z prostych powodów wycofania wołowiny jest niezgodność z określonymi normami. Gdy hodowca, zakład przetwórczy lub dystrybutor nie przestrzega ścisłych standardów ustanowionych przez USDA i FDA, wołowina wytworzona przez którekolwiek z tych źródeł zostanie wycofana. Wołowina jest kontrolowana i regulowana na wszystkich etapach, od momentu narodzin cielęcia do momentu, gdy jego mięso trafi do rąk konsumenta. Wszelkie oznaki niezgodności wymagają wycofania wołowiny.

Zakażenie wołowiny może nastąpić na wiele różnych sposobów. Krowa może cierpieć na przewlekłą chorobę, która z kolei zaraża mięso, które jest z niej zrobione. Bydło, które jest słabe lub chore, musi być trzymane z dala od zaopatrzenia w żywność innego bydła, ponieważ może to również zapewnić sposób na rozprzestrzenianie się infekcji, zanieczyszczając w ten sposób produkcję wołowiny wytworzoną z określonego stada.

Chociaż choroba szalonych krów wywołała wielki szum w mediach, największym zagrożeniem dla wołowiny są bakterie E. coli. Bakterie E. coli mogą być nosicielem bardzo łagodnych, łagodnych objawów, takich jak zaburzenia żołądkowo-jelitowe i dyskomfort. Może również powodować bardzo poważne objawy, które mogą powodować skurcze żołądka i czerwonkę, która może zawierać krew. Podczas gdy przeciętny zdrowy dorosły może wyzdrowieć z tej infekcji bakteryjnej, są osoby zarażone tą chorobą, które doświadczają poważnych komplikacji, takich jak uszkodzenie nerek. Takie komplikacje są najczęściej obserwowane u osób starszych i małych dzieci.

Choć przepisy mogą wydawać się rygorystyczne, rygorystyczne monitorowanie przetwarzania wszystkich produktów mięsnych ma na celu wyłącznie zdrowie konsumenta. Wycofanie wołowiny nie jest czymś, co należy lekceważyć lub lekceważyć. Wycofanie wołowiny wskazuje na najpewniejsze zagrożenie dla zdrowia konsumenta.