Τι είναι ο Πνευματικός Ελεγκτής;

Ένας πνευματικός ελεγκτής είναι μια συσκευή που χρησιμοποιείται για τη ρύθμιση της πίεσης του αέρα μεταξύ πολλών σταθμών εργασίας σε μια μονάδα παραγωγής. Προσαρτημένος σε μια κύρια γραμμή αέρα που οδηγεί από έναν αεροσυμπιεστή, ο πνευματικός ελεγκτής επιτρέπει στον χειριστή να ρυθμίζει τον ελεγκτή και να μεταβάλλει την πίεση του αέρα ενώ επιτρέπει στην κύρια πίεση αέρα να παραμένει σε υψηλό λειτουργικό επίπεδο. Τα οφέλη της ρύθμισης της πίεσης του αέρα μέσω ενός πνευματικού ελεγκτή είναι ότι εξαλείφεται η συμπύκνωση από τον συμπιεστή που λειτουργεί σε μεταβλητές ταχύτητες, μειώνοντας έτσι την ποσότητα νερού στο σύστημα αέρα.

Με τη λειτουργία εργαλείων και μηχανημάτων που κινούνται με αέρα σε ένα περιβάλλον παραγωγής, η διαδικασία κατασκευής γίνεται πολύ πιο γρήγορη. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση της παραγωγής καθώς και τα αυξημένα κέρδη. Τα περισσότερα από τα μηχανήματα που κινούνται με αέρα απαιτούν διαφορετικές πιέσεις αέρα για να λειτουργήσουν σωστά. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο ο πνευματικός ελεγκτής είναι ένα πολύτιμο πλεονέκτημα για το σύστημα. Λειτουργώντας σαν μια πλακέτα ηλεκτρικού κυκλώματος, ο πνευματικός ελεγκτής είναι σε θέση να ρυθμίζει και να διαιρεί την παροχή αέρα. Αφού ρυθμιστεί, ο αέρας κατευθύνεται με την κατάλληλη πίεση στα επιμέρους εξαρτήματα του χώρου εργασίας.

Τα περισσότερα εργοστάσια παραγωγής χρησιμοποιούν πνευματικό ελεγκτή στις κύριες γραμμές αέρα. Ωστόσο, ορισμένοι χρησιμοποιούν ξεχωριστό πνευματικό ελεγκτή σε κάθε σταθμό εργασίας. Αυτή η διάταξη επιτρέπει σε έναν μεμονωμένο χειριστή να κάνει ακριβείς ρυθμίσεις σε κάθε εργαλείο προκειμένου να παράγει τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα σε κάθε θέση εργασίας. Συχνά ο μεμονωμένος πνευματικός ελεγκτής επιτρέπει επίσης να παρέχεται συντήρηση σε μεμονωμένους σταθμούς εργασίας χωρίς να διακόπτεται η παραγωγή σε ολόκληρη τη γραμμή.

Ο εξοπλισμός και τα εργαλεία που κινούνται με αέρα είναι επιρρεπή σε σκουριά και ζημιές από το νερό που εμφανίζεται μέσα στο σύστημα αέρα. Πολλά σχέδια πνευματικών ελεγκτών επιτρέπουν την εγκατάσταση αυτόματων συσκευών λίπανσης ανάντη από το εργαλείο. Αυτά τα λιπαντικά παρέχουν μια αργή αλλά σταθερή σταγόνα λαδιού στη γραμμή αέρα. Με την εισαγωγή λαδιού στη γραμμή αέρα, η σκουριά και η ζημιά εξαλείφονται και υπάρχει λιγότερος χρόνος διακοπής λειτουργίας λόγω αλλαγής ελαττωματικών εργαλείων.

Οι ελεγκτές εγκαθίστανται συχνά ακριβώς πίσω από έναν αεροσυμπιεστή. Αυτή η εγκατάσταση επιτρέπει τη λειτουργία πολλαπλών συμπιεστών ανά διαστήματα, τα οποία επιτρέπουν στους συμπιεστές να συντηρούνται ενώ εναλλάσσονται μεταξύ τους χωρίς να παρεμποδίζεται η παραγωγή. Καθώς ο ελεγκτής αλλάζει από τον ένα συμπιεστή στον άλλο, ο ένας μπορεί στη συνέχεια να απενεργοποιηθεί και να συντηρηθεί ενώ ο άλλος διατηρεί την παραγωγή αέρα στο εργοστάσιο. Με αυτόν τον τύπο συστήματος, μια ολόκληρη μονάδα συμπίεσης μπορεί να αφαιρεθεί και να αντικατασταθεί χωρίς να αφήσετε χρόνο παραγωγής.