Τι είναι το Christian Aerobics;

Η χριστιανική αερόβια είναι μια μορφή αερόβιας άσκησης που τονίζει τη σύνδεση με τον Χριστιανισμό. Οι ασκήσεις μπορεί να έχουν βήματα που σχετίζονται με κάποιο τρόπο με τη χριστιανική πίστη ή η άσκηση μπορεί να γίνει σε χριστιανική εγκατάσταση. Οι περισσότερες αιρέσεις του Χριστιανισμού δεν βρίσκουν την αερόβια άσκηση σε αντίθεση με τα δόγματα, αλλά ορισμένα μέλη των χριστιανικών θρησκειών πιστεύουν ότι οι ανάγκες τους για άσκηση εξυπηρετούνται καλύτερα από ένα στοχευμένο χριστιανικό πρόγραμμα αερόμπικ. Τα οφέλη για την υγεία από το πρόγραμμα είναι πιθανώς τα ίδια με αυτά από οποιαδήποτε άλλη παρόμοια αερόβια άσκηση, αλλά το θέμα της προπόνησης μπορεί να βοηθήσει ορισμένους συμμετέχοντες να απολαύσουν και να τηρήσουν το πρόγραμμα.

Πολλοί άνθρωποι κάνουν αερόμπικ με μουσική, και αυτός είναι ένας από τους κύριους τρόπους με τους οποίους η χριστιανική αερόμπικ διαφέρει από άλλα προγράμματα αεροβικής. Η μουσική αεροβικής είναι συνήθως υψηλής ενέργειας με γρήγορο ρυθμό, που δεν είναι χαρακτηριστικά της παραδοσιακής χριστιανικής μουσικής. Η ποπ χριστιανική μουσική, καθώς και η μουσική με χριστιανικά θέματα γραμμένα ειδικά για άσκηση, χρησιμοποιούνται συχνά ως ηχητική λωρίδα μιας χριστιανικής προπόνησης αεροβικής.

Το να κάνετε αερόμπικ συνήθως περιλαμβάνει μια σειρά από ρυθμικά βήματα που γίνονται ευκολότερα για τους συμμετέχοντες καθώς εξοικειώνονται με τη ρουτίνα. Η αεροβική με χριστιανικό θέμα έχει συνήθως τα δικά της εξειδικευμένα βήματα που μπορεί να σχετίζονται με τη χριστιανική πίστη συμβολικά ή σε μίμηση μιας κοινής χειρονομίας της πίστης. Για παράδειγμα, το να σηκώνετε τα χέρια ψηλά και να τα κουνάτε ρυθμικά, όπως κάνουν πολλοί άνθρωποι στην εκκλησία, είναι μια χριστιανική κίνηση αερόμπικ που μιμείται μια κοινή εικόνα της πίστης. Αυτές οι κινήσεις μπορεί να μην μεταφέρουν αμέσως το νόημα που επιδιώκει ο σχεδιαστής τους, και έτσι συχνά τους δίνονται ονόματα που δείχνουν άμεσα το νόημά τους.

Τα βίντεο και τα μαθήματα αεροβικής συχνά περιλαμβάνουν πολλή ενθάρρυνση και συζήτηση από τον εκπαιδευτή. Ένας χριστιανός εκπαιδευτής αεροβικής μπορεί να δώσει στους συμμετέχοντες ενθάρρυνση και κραυγές που σχετίζονται με τη χριστιανική πίστη κατά την εκτέλεση των κινήσεων. Αυτές οι στρατηγικές ηγεσίας συχνά κρατούν τους συμμετέχοντες με κίνητρο και σε προπόνηση, κάτι που είναι σημαντικό για να αποκομιστούν όλα τα σωματικά οφέλη που είναι δυνατά από την άσκηση.

Αυτό το είδος προγράμματος αερόμπικ μπορεί να περιλαμβάνει μερικά ή όλα αυτά τα συστατικά, αλλά εάν λαμβάνει χώρα σε μια χριστιανική εγκατάσταση άσκησης, τότε μπορεί να μην περιλαμβάνει κανένα από αυτά. Σε αυτές τις περιπτώσεις, τα άτομα που είναι στην τάξη είναι γενικά όλοι Χριστιανοί και η πίστη τους τους φέρνει στην άσκηση. Δεν απαιτούνται άλλα σημαίνοντα του Χριστιανισμού για να ονομαστεί η άσκηση χριστιανική αεροβική. Ακόμα κι έτσι, στις περισσότερες περιπτώσεις, όταν κάποιος μιλάει για χριστιανική αερόμπικ, εννοεί ένα πρόγραμμα αερόμπικ με τουλάχιστον μερικές από τις προαναφερθείσες ιδιότητες.